šipka

Architektonická dílna Nuance vznikla v roce 2008 coby společný projekt architektů sdílejících společnou vizi - založení vlastního nezávislého ateliéru s osobitým přístupem a tvůrčí dynamikou.

 

Při naší práci klademe velký důraz na architektonický koncept konkrétního projektu s ohledem na veškerá jeho specifika, kterým je vždy přizpůsobena i metodika naší práce. Navržený koncept proto vychází i z pečlivé analýzy daného místa, ideových skic a dispozičních schémat a následná práce s 3D modely a vizualizacemi.

 

Klient se svými vlastními požadavky a návrhy je u nás chápán jako spoluautor, který při průběžných konzultacích projekt sám pomáhá formovat, aby tak ve výsledku maximálně splňoval jeho představu.

Spolupráce všech architektů Nuance a jejich individuálních náhledů je zárukou kvality výsledného návrhu.

 

Ve všech projektech se snažíme zohlednit myšlenku trvale udržitelného rozvoje v souladu s požadavky klienta. Tento přístup se odráží například ve volbě stavebních konstrukcí a meteriálů či ve zvolení odpovídající technické infrastruktury. Ve finální fázi je kladen důraz na dokonalé provedení technických detailů a na kvalitu stavebních materiálů.